LEJEBETINGELSER

Sådan sikres den næste gode fest

Den næste gode fest afhænger af, hvordan du behandler det du lejer hos os. Vi udlejer gode solide produkter i god stand. Derfor vil vi gerne, at du passer godt på det du lejer af os. Derved sikres, at den næste fest også bliver god. 

Lejebetingelser for Service:

 • Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne. 
 • Ordre på service mm låses fast 14 dage før anv. dato. Det vil sige at man ikke kan lave den mindre eller annullere den.
 • Borde og stole må ikke udsættes for fugt og skal altid tøres af efter brug.
 • Evt. skader på gulv og lignende ved anvendelse af stole mm. Dækkes ikke af udlejer.
 • Porcelæn, glas, bestik m.m. skal returneres rengjort (hvis ikke andet er aftalt) og sorteret i den emballage, det er leveret i.Glasene skal tørres efter med et rent og tørt viskestykke, også hvis de er vasket op i en maskine da den altid efterlader streger fra kalk eller sæbe. Hvis dette ikke er overholdt forbeholder vi os ret til at sende en regning på opvask.
 • Ved tilbage levering af beskidt service skal skummet tages op af kasserne.
 • Reklamationer skal rettes til vor firma før ibrugtagelse.
 • Manglende og beskadigede dele afregnes ved returneringen. Erstatningsprisen beregnes efter vores genanskaffelsespris.
 • Betaling sker netto kontant ved modtagelse af vor faktura, hvis ikke andet er aftalt.
 • Transport: Vi leverer og afhenter gerne varerne efter fast pris.
 • Afhenter de selv: De er også velkommen til selv at hente det lejede materiel, såfremt De har lukket køretøj dertil.Lejebetingelser for Telte:

 • Teltet er opstillet på lejers ansvar og forsikring.
 • I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.
 • Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris.
 • Evt. hjælpere er ikke dækket af udlejers forsikring.
 • Lejeren har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes efter endt brug.
 • Ansvaret over for offentlige myndigheder, tilladelser m.v. påhviler alene lejeren.
 • Der skal derforuden, efter mørkets frembrud, anvendes panik og nødbelysning.
 • For personskade eller skade på genstande, der befinder sig i eller ved teltet, har udlejer ingen ansvar.
 • Lejeren skal vaske gulvet inden og efter brug. Hvis gulvet IKKE er vasket efter brug sådan at det kan sendes vidre til næste fest kommer der en ekstra regning på 10,-kr pr. m² man har haft lejet.
 • Udlejer har intet ansvar ifm. evt. beskadigelse af gas-, vandledning, telefon eller kabler, der måtte være nedgravet, hvor teltet skal opstilles.
 • Klistermærker, tape og lignende må ikke anvendes på teltdug og gulv.
 • Ting der kan smitte af eller skade teltet / gulvet på anden måde må ikke bruges på teltet / gulvet.
 • Der må ikke grilles affyres fyrværkeri eller tilberedes osende mad i teltet eller dets umiddelbare nærhed.
 • Teltet skal være ryddet, samt borde og stole skal være stablet inden teltet afhentes og gulvet vasket.
 • Lejeperioden er normal 3-4 dage, og dækker kun én aktivitet. 
 • Opsætning/nedtagning af belysning mm. står lejeren selv for.
 • Teltstørelsen låses fast 14 dage før anv. dato. Det vil sige at man ikke kan lave den mindre eller annullere den.
 • Udlejer kan til hver en tid anullere Teltet hvis han mener det ikke er forsvarligt at stille den op.